Darujte 2% z dane
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Login

Mikulášske posedenie a VČS

Výbor ZO Vás týmto srdečne pozýva na

      Mikulášske posedenie

                      spojené s 

Výročnou členskou schôdzou

Kedy : 02. 12. 2012

Kde : Reštaurácia „GRILL BAR”

Čas : Od 13:00 hod do 17:30 hod

Poplatok členov ZO je rozdielny

dialyzovaných a transplantovaných  2,5 € ,   priateľov a ich rodinných príslušníkov 5 €

Poplatok pre nečlenov 10 €

Program VČS ZO SDaT SNV rok 2012

 1.   Otvorenie / M. Jarabová/

2.   Správa o činnosti ZO za rok 2012 / B. Petrasová /

3.   Správa hospodárenia ZO za rok 2012 / A. Svobodová /

4.   Správu revíznej komisie ZO za rok 2012 /S. Krauszová  /

5.   Návrh plánu akcií na rok 2013 / M. Jarabová /

6.   Voľby výboru ZO

7.   Diskusia

8.   Záver

 

Najprv prebehne VČS ZO a po nej bude pokračovať Mikulášske posedenie. Nahlásiť záujem a zaplatiť poplatok do 30. 11. 2012 B. Petrasovej,

alebo sestričke Magde Szigetiovej.   Tešíme sa na bohatú účasť.

 

Napíšte komentár

  

  

  

Môžete použiť tieto HTML tagy

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>