Darujte 2% z dane
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Login

UPOZORNENIE – členský poplatok za rok 2022

Vážení členovia SDaT,

dovoľujem si upozorniť, že členský poplatok na bežný kalendárny rok

je potrebné uhradiť do 31. 03. 2022

na bežný účet svojej ZO SDaT, resp. pokladníkovi svojej ZO SDaT.

 

Bankové spojenie:

ZO SDaT Bratislava – IBAN: SK18 1100 0000 0029 4801 5935

ZO SDaT [...]