Darujte 2% z dane
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Login

Pozvánka na „Fašiangovú zábavu“

ZO SDaT SNV Vás pozýva na „Fašiangovú zábavu“

Kedy : 27.1. 2013

Kde : Reštaurácia „ NA KORZE “ Sp. Nová Ves

Od 14:00 hod. do 19:00 hod.

Poplatok pre člena ZO SDaT SNV 3,- €

Poplatok pre nečlenov 6,- €

 

Milí členovia ZO. Srdečne Vás pozývame na príjemné posedenie s hudbou a tancom. [...]

Mikulášske posedenie

Mikuláš prišiel tohto roku trocha netradične, no o to zaujímavejšie. Posedenie sa začalo po ukončení Výročnej členskej schôdze chutným obedom. Bohatá účasť napovedala, že o dobrú náladu bude postarané. Po nasýtení tela sme pristúpili k nasýteniu ducha. Program začal krásnou básňou „Štyri adventné sviečky“ v podaní Márie Jarabovej. Po jej skončení sme si spoločne zaspievali [...]