Darujte 2% z dane
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Login

Transplantácia od mŕtveho darcu

Každý pacient s chronickým zlyhaním obličiek, ktorý nemá zdravotné kontraindikácie, je zaradený na čakaciu listinu na transplantáciu obličky. Darcom orgánu môže byť napr. pacient s ťažkým poranením hlavy, u ktorého bola diagnostikovaná mozgová smrť. Hovoríme o nežijúcich, alebo tiež kadaveróznych darcoch. Samozrejme, orgán musí byť s organizmom príjemcu kompatibilný (geneticky podobný).

Komentáre sú uzatvorené.