Darujte 2% z dane
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Login

SDaT

Spoločnosť dialyzovaných a transplantovaných chorých, ich rodinných príslušníkov a priateľov dialýzy

Spoločnosť SDaT vznikla ako záujmové združenie občanov s rovnakým ochorením – zlyhaním obličiek.

Zameriava sa na organizovanie spoločenských, kultúrnych, vzdelávacích, zdravotných, osvetových a športových podujatí, aktívnou účasťou pri skultúrnení a zlepšovaní technickej vybavenosti dialyzačného strediska.

Členovia SDaT sa spolu schádzajú na rôznych akciách bez rozdielu či sú dialyzovaný hemodialýzou, CAPD, alebo sú po transplantácii. Týmto kontaktom sa prehlbuje ich vzájomné spoznávanie sa, pochopenie zákonitostí liečby i možnosť podeliť sa s vlastnými dobrými skúsenosťami. Zvláštnou kapitolou našej práce je kontakt s príbuznými chorých. Zmena celého životného cyklu, diéta, psychická trauma z ochorenia často zmetie celú rodinu. Našou snahou je oboznámiť ostatných členov rodiny s charakterom choroby, možnosťami liečby i príznakmi zhoršenia stavu.

pokračovanie >>

 

 

Komentáre sú uzatvorené.