Darujte 2% z dane
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Login

Vyhlásenie fotografickej súťaže “UNISONO”

imgres

Občianske združenie DAR ŽIVOTA, v partnerstve so spoločnosťou FOTOLAB,

vyhlasuje fotografickú súťaž

„Unisono“

 

Pre kategóriu:

Pacienti pred a po orgánovej transplantácii

Termín súťaže : 16.03.2015 – 16.09.2015

Vo fotografii [...]

pozvánka + prihláška Tenisový turnaj Zelená voda 2015

ZelenaVoda2015

Spoločnosť dialyzovaných a transplantovaných

VÁS POZÝVA

na 18. ročník “Tenisový turnaj 2015“

ktorý sa uskutoční v dňoch 02.10. – 04.10. 2015 na ZELENEJ VODE

UPOZORNENIE – Členský poplatok

upoz

Vážení členovia SDaT,

dovoľujem si upozorniť, že členský poplatok na bežný kalendárny rok

je potrebné uhradiť do 31.03. príslušného roka,

pokladníkovi svojej ZO.

ˇ

[...]

Činnosť ZO SDaT Košice 2014/2015

Kosice

Zorganizované ZO SDaT Košice v roku 2014:

– Február – Výročná členská schôdza.

VČS sa zúčastnilo 28 členov, z dôvodu vysokej chorobnosti v čase konania schôdze.

- November – Súťaž v bowlingu.

Súťaže sa [...]

Činnosť ZO SDaT Bratislava 2014/2015

Bratislava

Akcie realizované ZO SDaT Bratislava v roku 2014

- Jún – Za prekrásneho počasia sme sa v lone prírody na Železnej studničke zúčastnili akcie “Opekanie prasiatka”.

Keďže počasie nám prialo, okrem dobrého jedla si niektorí z nás aj zašportovali.

pozvánka > Rekondičný pobyt Fatra park Hrabovo Ružomberok

horiii

MDŽ v Spoločnosti dialyzovaných a transplantovaných ZO Spišská Nová Ves

MDŽ v Spoločnosti dialyzovaných a transplantovaných

Základná organizácia Spišská Nová Ves 2015

Medzinárodný deň žien, zo dňa 8. 3. 2015, ZO SDaT Spišská Nová Ves

ŽENA je slovo, ktoré skrýva v sebe čarokrásu, duchaplnosť i zmyselnosť. Bez Vás by bol svet pustý ako lúka bez kvetov, ako nočná obloha bez [...]

Členovia výboru ZO SDaT Košice

Kosice

na stránke sa pracuje

Členovia výboru ZO SDaT Spišská Nová Ves

SpisskaNovaVes

Základná organizácia Spoločnosti dialyzovaných a transplantovaných

v Spišskej Novej Vsi funguje od roku 2001.

K 31.3.2015 má ZO SDaT Spišská Nová Ves 98 členov.

Za členov výboru ZO SDaT Spišská Nová Ves na obdobie 2013 – 2015 boli navrhnutí [...]

Správa činnosti ZO SDaT SNV za rok 2014

SpisskaNovaVes

 

I. štvrťrok

Prvou spoločenskou akciou v roku 2014 bola Fašiangová zábava, konala sa 16. Februára v reštaurácii „NA KORZE“.

Zúčastnilo sa 41 členov. Akcia sa nám vydarila. Ďakujeme sestričkám za úsmevný program, do tanca nám hral DJ Miro ďakujeme.

Ďalšou akciou bol Medzinárodný deň žien, ktorý prebehol vo forme blahoželaní a [...]