Darujte 2% z dane
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Login

Transplantácia od žijúceho darcu

Pre pacienta je orgán od žijúceho darcu najvýhodnejšou možnosťou, lebo prináša menšie riziko komplikácií a oblička obyčajne pracuje lepšie. Tento typ transplantácie sa dá navyše presne načasovať a pacient nemusí čakať na vhodný orgán od mŕtveho darcu, ktorých je nedostatok.

Do prvej skupiny možných žijúcich darcov patria pokrvní príbuzní – matka, otec, starí rodičia, brat, sestra, bratanec, sesternica, ujo či teta. Genetická príbuznosť je výhodou z hľadiska prežívania transplantovanej obličky.

Darca však nemusí byť s pacientom pokrvný príbuzný. Musí však mať vhodnú krvnú skupinu a samozrejme, výborný zdravotný stav. Ide o tzv. emocionálne darcovstvo, kedy je darcom obličky manžel, manželka, druh alebo družka, priateľ či priateľka. Na bezpečnosť darcu sa kladie veľký dôraz.

Žijúci darca musí spĺňať zdravotné kritériá pre darcovstvo, musí byť starší ako 18 rokov a svojprávny. Je vylúčené, aby bol za darcovstvo finančne motivovaný.

Komentáre sú uzatvorené.