Darujte 2% z dane
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Login

Pozvánka – Tenisový turnaj 2013

Cieľom turnaja

je športové a kultúrne vyžitie v kruhu priateľov, zlepšenie psychickej a fyzickej kondície dialyzovaných a transplantovaných pacientov.

Kvalifikácia na medzinárodné športové podujatia.

Veríme, že športové podujatie prispeje k zvyšovaniu kvality života pacientov s chronickým zlyhaním obličiek a vzájomného zblíženia názorov medzi pacientmi, rodinnými [...]

Rekondičný pobyt Vinné jazero 2013

Tak ako v posledných rokoch aj tento krát sa z iniciatívy ZO Košice konal Rekondičný pobyt pre členov SDaT. Aj tento krát sa jej zúčastnili naši členovia z širšieho i vzdialenejšieho okolia. Najvzdialenejším účastníkom bol pán Benedikt Bojda, ktorý prišiel až z Bratislavy.

Po niekoľkých rokoch sa udiala situácia, že sme nenaplnili kapacitu ktorú sme [...]