Darujte 2% z dane
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Login

Dialýza

Dialyzačná liečba je liečba, ktorá nahrádza niektorú z funkcií obličiek. Základnou úlohou dialyzačnej liečby, prípadne jej variantov, je odstránenie toho, čoho je nadbytok alebo doplniť to, čoho je v krvi nedostatok. Týka sa to najmä detoxikačnej funkcie. Regulačné a endokrinné úlohy obličiek dialyzačná liečba nenahrádza.

Delí sa dve základné skupiny – extrakorporálna (mimotelová) eliminačná liečba (napr. hemodialýza) a intrakorporálna (vnútrotelová) eliminačná liečba (peritoneálna dialýza).

Hemodialýza

Extrakorporálna (mimotelová) eliminačná liečba (MEL)

Je charakteristická tým, že sa používa mimotelový obeh, pri ktorom sa z krvi mimo tela odstraňujú cez umelú membránu prípadné telu škodlivé častice a látky, voda a krv sa vracia naspäť do tela pacienta. Za týmto účelom má pacient vytvorený tzv. cievny prístup, ktorým sa krv z tela odoberá, ale aj vracia naspäť. Najznámejšou metódou MEL je hemodialýza.

Do tejto skupiny patria aj jej varianty, ako napríklad hemodiafiltrácia, hemoperfúzia a podobne. Hlavným rozdielom medzi nimi je to, ako je upravená filtračná kapsľa a ktoré látky a v akom rozsahu sa uvedenou metodikou odstraňujú. Pacient pri tomto režime liečby potrebuje prístroj, ktorý vykonáva dané chemické a mechanické procesy potrebné na liečbu. Režim liečby môže byť akútny – potreba hospitalizácie a liečba podľa aktuálneho stavu, alebo chronický – ambulantný. V tomto režime dochádza na liečbu z domu najčastejšie 3x týždenne. Trvanie „sedenia“ je prevažne 4 hodiny s úpravou podľa aktuálnej potreby.

Peritoneálna dialýza

Intrakorporálna (vnútrotelová) eliminačná liečba

Pri tejto metóde sa ako filtračná membrána používa telu vlastná blana – pobrušnica (peritoneum) a liečba sa vykonáva vo vnútri tela. Preto sa táto metóda volá aj peritoneálna dialýza. Do brušnej (peritoneálnej) dutiny sa pri nej katétrom napustí špeciálne pripravený roztok a cez peritoneum sa do neho odstránia z krvi prebytočné látky, ktoré nemôže vylúčiť oblička. Po potrebnom čase na odstránenie toxínov z krvi sa tekutina z peritoneálnej dutiny „vypustí“ a vpraví sa nová tekutina. Tento dej sa najčastejšie opakuje 4x denne a robí si ho pacient sám doma (prípadne za pomoci rodiny). V poslednom období sa na výmeny používa aj prístroj, ktorý má pacient doma. Voľba metódy dialýzy sa robí po dohovore lekára sa pacientom.

Podrobné informácie o peritoneálnej dialýze nájdete na stránke DOMACADIALYZA.SK

 

Komentáre sú uzatvorené.