Darujte 2% z dane
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Login

Stanovisko SDaT k úhradám hemodialyzy

SDaT vyjadruje obavy o kvalitu a rozsah život zachraňujúcej dialyzačnej liečby.

Po rozhovoroch s hlavnými poskytovateľmi dialyzačnej a nefrologickej zdravotnej služby a na podnet viacerých pacientov sme boli oboznámení so súčasným stavom.

 

Dialyzačná liečba je život zachraňujúcou liečbou. Nie len že priamo ovplyvňuje  kvalitu nášho života, ale doslova rozhoduje o živote a smrti. Pacienti dialyzačných stredísk sú odkázaní jedine na túto formu liečby. Pre mnohých pacientov nie je možná transplantácia a tak sú doživotne odkázaní na dialýzu ako liečbu, ktorá im predlžuje život.

Úroveň dialyzačnej a nefrologickej starostlivosti je na Slovensku v súčasnosti porovnateľná so starostlivosťou poskytovanou v najvyspelejších štátoch sveta.

Poskytovatelia  dialyzačných služieb, teda aj dialyzačné strediská sú pod finančným tlakom.

Hlavne zvýšením vstupných nákladov. Ceny energií rastú, rovnako aj ceny ostatných materiálov nevyhnutných pri poskytovaní dialyzačnej liečby. Rovnako sa zvyšujú nájmy stredísk, ktoré sú umiestnené v nemocničných priestoroch. V týchto prípadoch práve blízkosť dialýzy a nemocnice umožňuje skvalitnenie ošetrenia a možnosti riešenia problémov dialyzovaných pacientov a to nie len chronických, ale aj akútnych.

Naše hlboké znepokojenie vychádza primárne z informácií, že sa stále neukončili rokovania, medzi poskytovateľmi dialýzy na Slovensku a Poisťovňami o nový sadzobník platieb za poskytnutú liečbu, ktorý má začať platiť od  1. 4. 2022. Podľa našich informácií ponúknutá suma platby zo strany poisťovní za výkony dostatočne nezohľadňuje infláciu, ani nárast cien energií a ostatných materiálových nákladov na prevádzku strediska.

Táto situácia ohrozuje pacientov dialyzačných stredísk.

Hrozí zhoršenie kvality poskytovanej hemodialyzačnej liečby a celkovej starostlivosti o pacienta. Dokonca v niektorých strediskách môže dôjsť k obmedzeniu služieb, či v extrémnych prípadoch o celkové zatvorenie strediska a presunutie pacientov na iné dialyzačné stredisko.

Tým môže nastať zhoršenie zdravotného stavu, komfort pacienta a dokonca i psychické problémy pri prechode na nové, neznáme dialyzačné stredisko.

 

Je to pre nás pacientov neakceptovateľné riziko.

Nakoľko už zostáva necelý mesiac do stanoveného dátumu, obraciame sa na Vás s prosbou o dohodu, ktorá nebude spôsobovať našim pacientom na dialyzačných centrách obavy.

Hovoríme v mene cca 3 000 dialyzovaných pacientov a niekoľko viac tisíc pacientov v nefrologických ambulanciách.

Obraciame sa na vás v mene týchto pacientov a prosíme o dostatočné financovanie svojej dialýzy. Táto situácia alarmujúco pôsobí na obavu o vlastný život. Stav neistoty z nedofinancovania našej liečby spôsobuje, že naša pacientska organizácia SDaT sa obracia priamo na Vás s prosbou o zažehnanie tejto situácie.

 

Naši pacienti chcú byť uistení, že kvalita, rozsah a spôsob poskytovaných služieb sa nebude meniť. A že aj po dátume 1. 4. 2022 bude Slovensko naďalej patriť medzi krajiny s najkvalitnejšie poskytovanými dialyzačnými službami vo svete.

 

Prezídium SDaT

 

 

 

Napíšte komentár

  

  

  

Môžete použiť tieto HTML tagy

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>