Darujte 2% z dane
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Login

UPOZORNENIE – členský poplatok za rok 2024

Vážení členovia a záujemcovia o členstvo v SDaT,

dovoľujem si upozorniť, že členský poplatok na bežný kalendárny rok

je potrebné uhradiť do 31. 03. 2024

na bežný účet svojej ZO SDaT, resp. pokladníkovi svojej ZO SDaT.

Členský poplatok za rok [...]