Darujte 2% z dane
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Login

2 percentá z dane

aktualizované 20.2.2024

Vážené dámy, vážení páni, milí priatelia. Uplynul rok a znova sa podáva daňové priznanie a opäť je možné poskytnúť 2 % zo svojej daňovej povinnosti. V prvom rade chcem poďakovať všetkým, ktorí na nás mysleli v minulom roku a zároveň Vás chcem poprosiť, aby ste nám zachovali priazeň a spomenuli si na našu organizáciu SDaT aj teraz. Peniaze z daní nám veľmi pomáhajú pri organizovaní činností zameraných na zvýšenie kvality života dialyzovaných a transplantovaných pacientov.

Postup krokov na  poukázanie   2%/3% z dane

 

 1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.
 5. Údaje o prijímateľovi (SDaT)  napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať
 6. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
 7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.*** – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost 
 8. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 9. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

S úctou RNDr. Marta ĎUROVIČOVÁ, CSc.  – prezident SDaT

Údaje o našej spoločnosti (prijímateľovi)

IČO: 31872557
DIČ: 2021270361
Číslo účtu: 2661290008 / 1100 
IBAN: SK 74 1100 0000 0026 6129 0008 
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: Spoločnosť dialyzovaných a transplantovaných
Sídlo: Pod záhradami 15, 841 01 Bratislava

Tlačivá

Tlačivá si môžete stiahnuť tu:

Komentáre sú uzatvorené.