Darujte 2% z dane
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Login

ZO SDaT Bratislava otvorila Poradňu pre pacientov

Ako predsedníčka ZO SDaT Bratislava sa dlhodobo stretávam s problémom slabej informovanosti našich pacientov, hlavne novo zaradených pacientov do HD liečby v súvislosti s ich právami a povinnosťami.

Snažila som sa to riešiť a pomáhať ako len viem, teda či už počas dialýzy, po jej skončení, alebo telefonicky a oboznámiť pacientov s ich nárokmi a [...]

Informačno – diskusné stretnutie pacientov a lekárov

ZO SDaT Bratislava cez „Poradňu pre pacientov“ zorganizovala 1. júna zaujímavé stretnutie lekárov a pacientov. Bolo to informačno – diskusné stretnutie dialyzovaných pacientov – čakateľov na transplantáciu obličky s lekármi z Centra pre transplantácie obličky v Bratislave.

Zúčastnili sa ho pacienti 4 bratislavských dialyzačných stredísk a aj pacienti z dialyzačných stredísk v rámci západoslovenského regiónu [...]

UPOZORNENIE – Členský poplatok na rok 2017

Vážení členovia SDaT,

dovoľujem si upozorniť, že členský poplatok na bežný kalendárny rok

je potrebné uhradiť do 31. 03. 2017

na bežný účet svojej ZO SDaT, resp. pokladníkovi svojej ZO SDaT.

Bankové spojenie:

ZO SDaT Bratislava – IBAN: SK18 1100 0000 0029 4801 5935

ZO SDaT Košice [...]

Plán činnosti ZO SDaT Bratislava na rok 2016

 

Júl : Grilovačka v prírode (Železná studnička)

September : Jednodňový poznávací výlet do Rakúska/Maďarska

November: Divadelná jeseň (návšteva divadelného predstavenia RND)

December : Predvianočné posedenie s večerou/schôdza ZO

 

Na stiahnutie: Plán činnosti ZO SDaT Bratislava na rok 2016

 

V Bratislave, 11.01.2016

Vypracovala : RNDr. Marta Ďurovičová, CSc.

POZVÁNKA – opekanie prasiatka BA

prasa

 

 

Srdečne Vás pozývame na opekané prasiatko na Partizánskej lúke pri amfiteátri Zelka.

 

Činnosť ZO SDaT Bratislava 2014/2015

Bratislava

Akcie realizované ZO SDaT Bratislava v roku 2014

- Jún – Za prekrásneho počasia sme sa v lone prírody na Železnej studničke zúčastnili akcie “Opekanie prasiatka”.

Keďže počasie nám prialo, okrem dobrého jedla si niektorí z nás aj zašportovali.