Darujte 2% z dane
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Login

18. ročník športových hier SDaT sa konal na Zelenej vode pri NM n/V

18. ročník športových hier SDaT

Zelená voda pri Novom Meste nad Váhom 2015

 

18. ročník tenisového turnaja  dialyzovaných a transplantovaných, ktorý sme postupne rozšírili aj o iné športy, sa konal už tradične na Zelenej vode pri Novom Meste nad Váhom v dňoch 2. až 4.10.2015. Turnaj začal príchodom účastníkov v piatok podvečer. Niekto pricestoval vlakom, niekto autobusom a viacerí vlastným autom.

Gestor tejto akcie, Dušan Križko – prezident SDaT, po chutnej večeri všetkých privítal a priblížil program turnaja: „Turnaj začne v sobotu po raňajkách o 9.00 hod. Športovať sa bude v nasledujúcich kategóriách: tenis, stolný tenis a šípky. Večer bude vyhodnotenie a víťazi budú odmenení cenami.“ Oznámil, že prizval aj médiá, pričom účasť prisľúbili, ako televízie, tak aj tlač. Na záver poprial všetkým veľa športových úspechov.

A tak sa v sobotu po raňajkách začalo zápolenie. Krásny slnečný deň prispel k nálade a chuti športovať.  Tenis sa hral na vonkajších kurtoch, stolný tenis v hale a šípky tiež v tenisovom areáli. Všade boli aj diváci, ktorí oduševnene povzbudzovali tých svojich, ale aj súperov. O zanietení športovcov svedčali kropaje potu aj premáčané tričká.

Turnaj, teda aspoň tú športovú časť, uzatváral  semifinálový súboj v šípkach o 15.00 hod.

Do užšieho výberu postúpilo 6 najúspešnejších mužov a 6 najúspešnejších žien. Samotné finále  bolo vďaka skvelému publiku veselé. Nechýbali mexické vlny, hlasné povzbudzovanie, potlesk a veselý smiech, ktorý bol krásnou bodkou športovej časti dňa.

V trojdňovom programe turnaja bola aj prednáška MUDr. Zuzany Žilinskej, PhD. prezidentky Slovenskej transplantologickej spoločnosti, ktorá sa konala  v sobotu o 17.00 hod. Prednáška bola pútavá, orientovaná na informácie o transplantácii obličiek, prebiehajúcej kampani „Sedem životov“ zameranej na podporu darcovstva a zvýšenie počtu transplantácii a všetko s tým spojené.  Dôkazom, že prednáška zaujala, boli nespočetné otázky  prítomných poslucháčov, keďže prezentovaná problematika sa ich dotýkala osobne.

Pani doktorka odpovedala odborne a vecne, pritom však zrozumiteľne, aby aj odbornej terminológii rozumela široká verejnosť.

Po večeri nasledovalo vyhodnotenie 18. ročníka športových hier. Víťazi boli odmenení diplomami, vecnými cenami a búrlivým potleskom. Prítomný športovec Róbert Kopecký v krátkosti porozprával o XX. Svetových hrách transplantovaných športovcov, ktorých sa zúčastnil v argentínskom Mar del Plata 23. až 30. augusta 2015. Za spoločnosť SDaT sa zúčastnili traja športovci, ktorí získali  4 medaily (1 zlatú,1 striebornú a 2 bronzové). Medaily doniesol a dal kolovať . Za pekný úspech si vyslúžil obdiv a potlesk.

Záverom  Dušan Križko informoval, že SDaT na budúci rok pripravuje 1.Slovenské hry  transplantovaných a dialyzovaných (SHTD), ktorých sa môžu zúčastniť pacienti s akýmkoľvek transplantovaným orgánom (t.j. oblička, srdce, pečeň, pľúca) a samozrejme naši dialyzovaní.

Po všetkých vyčerpávajúcich súťažiach a informáciách sa začal spoločenský večer s pohostením a hudbou. Jedlo, pilo, diskutovalo a tancovalo sa do neskorých hodín.

V nedeľu po raňajkách  sa všetci  navzájom rozlúčili a postupne porozchádzali do svojich domovov s pocitom krásne prežitého víkendu v skvelej spoločnosti.

Tohtoročný 18. ročník športových hier bol výnimočný. Ako v počte účastníkov, najvyššom v jeho histórii, tak veľkou spokojnosťou zúčastnených a nemenej aj podporou darcovstva a transplantácií. Vďaka prizvaným médiám sa podarilo priniesť tému darovania orgánov a transplantácie do domovov všetkých Slovákov prostredníctvom  rôznych televízií a  tlače.

 

Záverom chcem poďakovať prezidentovi SDaT  Slovensko Dušanovi Križkovi  lebo len vďaka jeho skvelým manažérskym schopnostiam sa akcia vydarila a účastníci boli maximálne spokojní.

Ď A K U J E M E

 

Pripravila: Bernadeta Petrasová

 

Fotogaléria:

Foto: Laco Lesay

 

Foto č. 1: Róbert Kopecký - Víťaz stolnotenisového turnaja, foto: Laco Lesay

Foto č. 1: Róbert Kopecký – Víťaz stolnotenisového turnaja, foto: Laco Lesay

Foto č. 2: Jozef Franer - Víťaz tenisového turnaja, foto: Laco Lesay

Foto č. 2 : Jozef Franer – Víťaz tenisového turnaja, foto : Laco Lesay

Foto č.3: Ľudmila Fabianová - Naša úspešná reprezentantka a medailistka zo svetových a európskych hier, foto: Laco Lesay

Foto č.3: Ľudmila Fabianová – Naša úspešná reprezentantka a medailistka zo svetových a európskych hier, foto: Laco Lesay

Foto č. 4: Prezentácia MUDr Žilinskej, PhD. pred oficiálnym zahájením 2. etapy kampane "Sedem životov", foto: Laco Lesay

Foto č. 4: Prezentácia MUDr Žilinskej, PhD. pred oficiálnym zahájením 2. etapy kampane “Sedem životov”, foto: Laco Lesay

Foto č. 5: MUDr Zuzana Žilinská, PhD. prezidentka Slovenskej transplantologickej spoločnosti a vedúca lekárka Centra pre transplantácie obličiek v Bratislave, foto: Laco Lesay

Foto č. 5: MUDr Zuzana Žilinská, PhD. prezidentka Slovenskej transplantologickej spoločnosti a vedúca lekárka Centra pre transplantácie obličiek v Bratislave, foto: Laco Lesay

Foto č. 6: Slávnostné vyhodnotenie, ktoré nasledovalo po odovzdaní diplomov a cien víťazom, foto: Laco Lesay

Foto č. 6: Slávnostné vyhodnotenie, ktoré nasledovalo po odovzdaní diplomov a cien víťazom, foto: Laco Lesay

Foto č. 7: Slávnostné vyhodnotenie, ktoré nasledovalo po odovzdaní diplomov a cien víťazom, foto: Laco Lesay

Foto č. 7: Slávnostné vyhodnotenie, ktoré nasledovalo po odovzdaní diplomov a cien víťazom, foto: Laco Lesay

Napíšte komentár

  

  

  

Môžete použiť tieto HTML tagy

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>