Darujte 2% z dane
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Login

Členovia výboru ZO SDaT Prešov

 

V Prešove Základná organizácia Spoločnosti dialyzovaných a transplantovaných pracuje od roku 2001. 

Funguje ako jedna pri dvoch dialyzačných strediskách Medical care a Logman a.s.

Výbor organizuje rôzne spoločensko-kultúrne podujatia, jednodňové výlety či návštevy divadelných predstavení, prijíma podnety, sťažnosti, rieši problémy pacientov. Dvakrát ročne sa stretávame na členských schôdzach.

Aj v roku 2014 sme pokračovali v našej činnosti.

 

30. apríla  201? sme zorganizovali našu Výročnú členskú schôdzu  v reštaurácii Grant cafe v Prešove kde prebehli voľby do nášho výboru.. 

Za členov výboru ZO SDaT Prešov boli navrhnutí a zvolení nasledovní prítomní:

1. Ing. Roháľ Vladimír

2. Mudrová Mária

3. Onofrejová Agáta

4. Veselá Darina

5. Pirochová Monila

6. Ing. Bujnová Alena

7. Novotný Anton

 

Za náhradníkov boli navrhnutí a zvolení:

p. Majný Andrej a p. Roháľová Eva.  

Predsedom sa stal naďalej Ing. Roháľ Vladimír.

Napíšte komentár

  

  

  

Môžete použiť tieto HTML tagy

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>