Darujte 2% z dane
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Login

Informácia pre Zdravotne ťažko postihnutých (ZŤP)

1. januára 2015 nadobúda účinnosť zákon o diaľničnej známke 488/2013.

O oslobodenie od diaľničného poplatku bude môcť požiadať každý držiteľ platného parkovacieho preukazu ZŤP.

Doteraz boli od úhrady diaľničnej známky oslobodení držitelia preukazu ZŤP, ktorí poberali mesačný príspevok na prevádzku motorového vozidla.

 

NOVINKA

Po novom musia držitelia parkovacieho preukazu ZŤP automobil, ktorý chcú oslobodiť [...]