Darujte 2% z dane
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Login

Prezídium

 

Na zasadnutí Prezídia SDaT, ktoré sa konalo 02.08.2017 v Hrabove pri Ružomberku bolo zvolené nové Prezídium SDaT.

 

RNDr. Marta ĎUROVIČOVÁ, CSc.  (BA)     prezident                   marta.durovicova(zav)sdat.sk

Gejza Antal  (KE)                                           viceprezident            gejza.antal(zav)sdat.sk

Bernadeta PETRASOVÁ  (SNV)                 tajomníčka                bernadeta.petrasova(zav)sdat.sk

Daniela SZIGLI MASOPUSTOVÁ (BA)       pokladníčka              daniela.masopustova(zav)sdat.sk

Ján TARNÓCI (KE)                                        člen prezídia              jan.tarnoci(zav)sdat.sk

Mária Jarabová (SNV)                                člen prezídia            maria.jarabova(zav)sdat.sk

Milan Zelenák  ()                                          člen prezídia             milan.zelenak(zav)sdat.sk

Marta-Mária MIKLOŠKOVÁ  ()                 člen prezídia              marta-maria.mikloskova(zav)sdat.sk

Zdenka LUCIAKOVÁ (BA)                          člen prezídia              zdenka.luciakova(zav)sdat.sk

Ľudmila JANASOVÁ ()                              náhradníčka             ludmila.janasova(zav)sdat.sk

 

Ing. Ján VALACH        čestný prezident

Upravené 26.4.2018.

Komentáre sú uzatvorené.