Darujte 2% z dane
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Login

Príprava 9. Európskych hier transplantovaných a dialyzovaných

Október 2015

 

Dňa 16. až 18. októbra 2015 sa zástupcovia 22 európskych krajín stretli vo fínskom Vantaa (Helsinky). Cieľom daného stretnutia bola kontrola pripravenosti usporiadateľskej krajiny na nadchádzajúce športové hry – na 9. Európsky športový šampionát transplantovaných a dialyzovaných (ETDSC), ktoré sa tu majú konať 10. až 17. júla 2016. Zároveň sa 18. októbra 2015 konalo Valné zhromaždenie Európskej športovej  federácie transplantovaných a dialyzovaných (ETDSF).

Ubytovanie pre účastníkov hier je zabezpečené v dvoch hoteloch (Rantasipi a Cumulus), vzdialených 15 minút cesty autobusom z letiska. Stravu a úroveň ubytovania hodnotili účastníci veľmi pozitívne. Snáď jedine množstvo jedla, ktoré sme dostali na obed a večeru, by mohlo byť trochu väčšie. Možno aj  preto je väčšina Fínov taká štíhla.

S návštevou jednotlivých športovísk bola zo strany zástupcov  krajín veľká spokojnosť, či už išlo o plavecké disciplíny, atletiku, resp. športové disciplíny, ktoré sa realizujú v športových halách.  Bolo evidentné, že v tejto krajine sú vytvorené podmienky pre zdravých, resp. handicapovaných športovcov na vysokej úrovni.

Taktiež sme si boli pozrieť dialyzačné centrá, ktoré budú počas šampionátu zabezpečovať nevyhnutný servis pre dialyzovaných pacientov.  Dialýzy budú zabezpečované v dvoch dialyzačných centrách. Obe centrá  zastrešuje spoločnosť  B. Braun.

Na spoločných zasadaniach sme sa venovali spresneniu športových pravidiel a pravidiel registrácie na hry.

Na valnom zhromaždení sme sa okrem bežnej každoročnej ekonomickej agendy venovali aj novinkám z jednotlivých krajín, ktoré prezentovali samotní účastníci.

Ondrej Križko, zástupca Slovenska, upriamil  pozornosť na aktuálne informácie týkajúce sa:

- Kampane „Sedem životov“ (zameranej na zvýšenie povedomia a počtu transplantácii na Slovensku, ktorej organizátorom je Slovenská transplantologická spoločnosť – STS).

Výrazne pozitívna bola aj informácia o spolupráci STS  so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (najväčšou poisťovňou na Slovensku), že bude stimulovať sumou 1.500,- eur celý proces transplantácie. Uvedená informácia bola oznámená médiám 6.10.2015 v Európsky deň darcovstva na tlačovej konferencii, ktorou sa oficiálne začala 2. etapa kampane „Sedem životov“.

- 18. ročníka športových hier  Spoločnosti dialyzovaných a transplantovaných (SDaT).  Daný ročník športových hier bol výnimočný nielen v počte účastníkov, ktorý bol najvyšší v jeho histórii (takmer 80 zúčastnených), ale aj veľkou spokojnosťou športovcov a taktiež vzdelávacím procesom súvisiacim s podporou darcovstva a transplantácií, keďže táto problematika sa mnohých dotýkala bytostne.

- Záverom  Ondrej Križko informoval, že SDaT na budúci rok 10/2016 pripravuje 1.Slovenské hry  transplantovaných a dialyzovaných s rozšírením o ďalšie športové disciplíny, ktorých sa budú môcť zúčastniť pacienti s akýmkoľvek transplantovaným orgánom (t.j. oblička, srdce, pečeň, pľúca) a samozrejme naši dialyzovaní pacienti.

Naša prezentácia zožala obrovský aplauz a uznanie za činorodé aktivity prebiehajúce aktuálne na Slovensku, ako aj za vysokú odbornú a jazykovú úroveň.

 

                                                                                                            Ing. Dušan Križko

                                                                                                         Prezident SDaT Slovensko

Napíšte komentár

  

  

  

Môžete použiť tieto HTML tagy

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>