Darujte 2% z dane

Login

Základné organizácie

Základné organizácie

Zoznam Základných organizácií SDaT Slovensko k 1. 1. 2009.

Bardejov

DS PEMAX – NEFRO, s.r.o., ul. Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov
Tel.: 054/4788525, 143
Predseda: Ján Šoltýs
Kontakt: soltysjon(zavináč)centrum.sk

Bojnice

DS Logman a.s. NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná č. 2, 972 01 Bojnice
Tel.: 046/5439925
Predseda: v zastúpení Mgr. Blanka Mihoková
Kontakt: vedúca sestra – blanka.mihokova(zaináč)post.sk

Bratislava

DS Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s.r.o., Antolská č. 11, 851 07 Bratislava 5
Tel.: 02/63531375, 6
Predseda: Ing. Peter Ťapák
Kontakt: peter.tapak(zavináč)sdat.sk

ďalšie DS v pôsobnosti ZO SDaT Bratislava:

DS Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o., Ružinovská 6, 826 06 Bratislava 2
DS BBraun – Avitum, Tehelná 26, 831 03 Bratislava 3
Detské dialyzačné stredisko IMPAX s.ro., Limbová 6, Kramáre, 833 05 Bratislava

DS Logman a.s., Bratislava, Limbová 6, Kramáre, 833 05 Bratislava 3
Predseda: Daniela Szigli – Masopustová, Segnerova 6, 841 04 Bratislava 4
Kontakt: daniela.masopustova(zavináč)sdat.sk

Humenné

DS Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s.r.o., Nemocničná č. 7, 066 36 Humenné
Tel.: 057/7706871, 3
Predseda: uskutoční sa voľba nového predsedu
Kontakt: vedúca sestra Komjatiová Mária – dialyzahe(zavináč)fmc-slovensko.sk

Krompachy

DS Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s.r.o., Banícka Štvrť č. 1, 053 42 Krompachy
Tel.: 053/4298843
Predseda: Štefan Škorupka
Kontakt: vedúca sestra Grečková – dialyzakp(zavináč)fmc-slovensko.sk

Košice

DS Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s.r.o., Košice, Tr. SNP č. 1, 040 11 Košice
Tel.: 0908027558
Predseda: Andrej Kóre
Kontakt:  zokosice(zavináč)sdat.sk

ďalšie DS v pôsobnosti ZO SDaT Košice:

Nefrodialyzačné centrum Logman a.s., Sládkovičova 1, 040 01 Košice,
Nefrologická klinika Logman a.s., Kalinčiakova 39 040 01 Košice,
DS Medialyz s.r.o., Košice, Masarykova 17, 040 01 Košice,
Detské dialyzačné stredisko DFN a lekárskej fakulty UPJŠ Košice, Tr. SNP č. 1, 040 11 Košice

Michalovce

DS Logman a.s., Sládkovičova 3. 071 01 Michalovce
Tel.: 056/6432511
Predseda: Ing. Németh Pavol
Kontakt: monika.mikulova(zavináč)logman.sk

Nitra

DS Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s.r.o., Dlhá 62, 949 01 Nitra
Tel.: 037/6545864, 5, 6
Predseda: Jedličková Markéta
Kontakt: marketa.nr(zavináč)zoznam.sk

Poprad

DS Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s.r.o., Banícka 803/28, 058 45 Poprad
Tel.: 052/7891821, 2
Predseda: Mgr. Franer Jozef
Kontakt: jozef.franer(zavináč)sdat.sk

Prešov

DS Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s.r.o., Sládkovičova 25, 080 01 Prešov
Tel.: 051/7011273

DS Logman, Hollého 14, 080 01 Prešov
Tel.: 051/7011282
Predseda: Ing. Vladimír Rohaľ
Kontakt: mudrmaja(zavináč)pobox.sk

Rožňava

DS Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s.r.o, Špitálska 1, 048 00 Rožňava
Tel.: 058/77771288, 058/7886120
Predseda: Patináková Silvia
Kontakt: RV.informatika(zavináč)UVZSR.sk

Spišská Nová Ves

DS Spišská Nová Ves Fresenius Medical Care Slovensko, spol.s.r.o., Janského č. 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 053/4299557, 8, 9
Predseda: Mária Jarabová
Kontakt: jarabova.maja(zavináč)post.sk

Stará Ľubovňa

DS Logman a.s., ul. Obrancov Mieru č. 3, 064 01 Stará Ľubovňa
Tel.: 052/4283602
Predseda: Draxlerová Helena
Kontakt: helenadraxlerova(zavináč)azet.sk

Komentáre sú uzatvorené.