Darujte 2% z dane

Login

UPOZORNENIE – Členský poplatok na rok 2017

 Vážení členovia SDaT,

 

dovoľujem si upozorniť, že členský poplatok na bežný kalendárny rok

je potrebné uhradiť do 31. 03. 2017

na bežný účet svojej ZO SDaT, resp. pokladníkovi svojej ZO SDaT.

Bankové spojenie:

ZO SDaT Bratislava – IBAN: SK18 1100 0000 0029 4801 5935

ZO SDaT Košice       – IBAN: [...]

UPOZORNENIE – Členský poplatok na rok 2016

Vážení členovia SDaT,

 

dovoľujem si upozorniť, že členský poplatok na bežný kalendárny rok

je potrebné uhradiť do 31. 03. 2016

pokladníkovi svojej ZO.

Svätá omša za darcov orgánov

Srdečne Vás všetkých pozývam na svätú omšu za darcov orgánov

                                                                                    Ing. Dušan Križko

                                                                       Prezident SDaT Slovensko

POZVÁNKA na VIII. konferenciu delegátov SDaT

 

 

Spoločnosť  dialyzovaných  a transplantovaných

 P O Z V Á N K A

na VIII. konferenciu delegátov SDaT, 

ktorá sa koná dňa 06.06.2015 od 10:00 hod.

v Hrabove pri Ružomberku

Vážení zástupcovia jednotlivých ZO SDaT, dovoľujeme si Vás [...]

UPOZORNENIE – Členský poplatok

upoz

 

 

Vážení členovia SDaT,

 

dovoľujem si upozorniť, že členský poplatok na bežný kalendárny rok

je potrebné uhradiť do 31.03. príslušného roka,

pokladníkovi svojej ZO.

ˇ

[...]