Darujte 2% z dane

Archív

Login

2 percentá z dane

aktualizované 31.01.2016

Vážené dámy, vážení páni, milí priatelia. Uplynul rok a znova sa podáva daňové priznanie a opäť je možné poskytnúť 2 % zo svojej daňovej povinnosti. V prvom rade chcem poďakovať všetkým, ktorí na nás mysleli v minulom roku a zároveň Vás chcem poprosiť, aby ste nám zachovali priazeň a spomenuli si na našu organizáciu SDaT aj teraz. Peniaze z daní nám veľmi pomáhajú pri organizovaní činností zameraných na zvýšenie kvality života dialyzovaných a transplantovaných pacientov. Pri odovzdávaní vyhlásenia je potrebné dodržať nasledujúce termíny:

  • 15.2.2016 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
  • 31.3.2016 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

  • 31.3.2016 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5% . Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2016 môže poukázať iba 1,5% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

  • 30.4.2016 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2015, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.   Ďakujem. S úctou Ing. Dušan Križko.

-

Údaje o našej spoločnosti (prijímateľovi)

IČO: 31872557 DIČ: 2021270361 Číslo účtu: 2661290008 / 1100 IBAN: SK 74 1100 0000 0026 6129 0008  Právna forma: Občianske združenie Obchodné meno: Spoločnosť dialyzovaných a transplantovaných Sídlo: Mierová 30, 82105, Bratislava

Tlačivá

Tlačivá, vyplnené údajmi našej spoločnosti, nájdete na nasledujúcich linkách:

Komentáre sú uzatvorené.