Darujte 2% z dane

Login

POZVÁNKA na VIII. konferenciu delegátov SDaT

 

 

Spoločnosť  dialyzovaných  a transplantovaných

 P O Z V Á N K A

na VIII. konferenciu delegátov SDaT, 

ktorá sa koná dňa 06.06.2015 od 10:00 hod.

v Hrabove pri Ružomberku

Vážení zástupcovia jednotlivých ZO SDaT, dovoľujeme si Vás pozvať na konferenciu delegátov našej spoločnosti, ktorá sa koná s nasledovným programom.

 

Program:

 1. Zahájenie a privítanie hostí
 2. Návrh programu na schválenie
 3. Voľba mandátovej, volebnej a kontrolnej komisie
 4. Správa o činnosti spoločnosti za roky 2013 – 2014 (Z: Križko)
 5. Správa o hospodárení spoločnosti za roky 2013 – 2014 (Z: Szigli)
 6. Správa revíznej komisie za roky 2013 – 2014 (Z: Fabiánová)
 7. Diskusia, rôzne,  prezentácia činnosti jednotlivých ZO za uplynulé obdobie
 8. Zmena stanov SDaT SR
 9. Voľby členov prezídia a kontrolnej komisie
 10. Vyhlásenie výsledkov volieb
 11. Uznesenia
 12. Zasadnutie novozvoleného prezídia

 

Organizačné pokyny:

Konferencia sa uskutoční v hoteli Fatrapark I. v Hrabove pri Ružomberku, kde bude  pre účastníkov zabezpečená strava i ubytovanie.

Do hotela sa dostanete autom, resp. zo stanice taxikom (cena cca. 2 až 3 eur).

 

Ubytovanie a občerstvenie budú hradené účastníkom konferencie zdarma.

Náklady na dopravu budú hradené tým, ktorí o to požiadajú, vo výške cestovného

(po predložení cestovných lístkov), resp. pri doprave vlastným autom s minimálne 2 osobami (0,10 eur/km).

 

Dovoľujem si Vás požiadať o záväzné  potvrdenie účasti členov Vašej ZO SDaT najneskoršie do 20.05.2015 mailom

u D. Križka ( dukrizko(zav.)centrum.sk ),

resp.

u D. Szigli Masopustovej ( daniela.szigli(zav.)gmail.com ).

 

V Bratislave

Dňa: 15.04.2015                                                                      Dušan Križko

                                                                                    Prezident SDaT Slovensko   

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

NA STIAHNUTIE:   Záväzná-prihláška.doc

                                               

Napíšte komentár

  

  

  

Môžete použiť tieto HTML tagy

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>